Privacybeleid

Wie wij zijn

Mulder Classic Parts, gevestigd aan het Harregatplein 5K, 3214VP Zuidland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mulder Classic Parts

Harregatplein 5K

3214VP Zuidland

Tel: +31 (0)6 4224 2597

Internet: www.mcp-classic-vw.nl

Peter Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van Mulder Classic Parts en bereikbaar via info@mcp-classic-vw.nl

Mulder Classic Parts acht het van groot belang dat er met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden, met welk doel en hoe deze beveiligd zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mulder Classic Parts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

– BTW nummer (indien van toepassing)

– KvK nummer (indien van toepassing)

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mcp-classic-vw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mulder Classic Parts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw bestelling en/of betaling;

– Om contact met u op te nemen als u uw contactgegevens achterlaat op de contactpagina van de website https://www.mcp-classic-vw.nl;

– Verzenden van onze nieuwsbrief, onze aanbiedingen, onze reclamefolder en/of onze kortingsvoucher*;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Om goederen en diensten bij u af te leveren;

– Mulder Classic Parts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

*Als u niet langer nieuwsbrieven, aanbiedingen, reclamefolders, kortingsvouchers en/of andere commerciële (e-mail-)berichten van ons wenst te ontvangen, dan kunt u dit per e-mail (info@mcp-classic-vw.nl) aan ons laten weten. Wij verwijderen dan uw gegevens uit onze bestanden. Als u klant bent van Mulder Classic Parts en u vraagt ons uw persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij u niet langer onze diensten kunnen aanbieden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mulder Classic Parts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mulder Classic Parts) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mulder Classic Parts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijn(en). Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam: tot uitschrijving

– Adresgegevens: tot uitschrijving

– Telefoonnummer: tot uitschrijving

– E-mailadres: tot uitschrijving

– Bankrekeningnummer (indien van toepassing): tot uitschrijving

– BTW nummer (indien van toepassing): tot uitschrijving

– KvK nummer (indien van toepassing): tot uitschrijving

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch: tot uitschrijving

Delen van persoonsgegevens met derden

Mulder Classic Parts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mulder Classic Parts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden door ons niet doorgegeven aan een land buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mulder Classic Parts gebruikt cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. De cookies worden uitgelezen door de gebruikte browser (zoals Google Chrome, Internet Explorer en Firefox) bij het openen van een internetpagina. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Mulder Classic Parts gebruikt cookies om het gebruik van haar website en webshop te faciliteren en te optimaliseren. Cookies zijn in principe ongevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet gebruikt worden voor het verspreiden van computervirussen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, dit kan echter het functioneren van de website en/of webshop beperken. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de help-functie van de door u gebruikte browser.

Mulder Classic Parts maakt tevens gebruik van directe cookies (first party cookies):

  • Google Analytics (tracking cookies): via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst voor websiteoptimalisatie, door het bijhouden van en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Mulder Classic Parts analyseert uw gedrag op haar website en webshop, om daarmee de website en/of webshop te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Facebook Pixel (tracking cookies): wij gebruiken Facebook Pixel voor websiteoptimalisatie en voor het plaatsen van gerichte advertentiecampagnes. Persoonsgegevens die hiervoor worden gebruikt, worden maximaal 90 dagen bewaard.

Google en Facebook kunnen informatie die zij verzamelen bij het uitvoeren van hun diensten aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens een van deze partijen verwerken. Mulder Classic Parts heeft hierop geen invloed. De informatie die Google en Facebook verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google en Facebook hebben zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden (zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Youtube) waar u door middel van een link op onze website kunt komen. Als u doorlinkt naar dergelijke websites/platforms van derden, worden er door deze partijen cookies geplaatst. Houdt u hier rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. De cookies- en/of privacyverklaring van de betreffende website/platform wordt dan namelijk van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mulder Classic Parts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mcp-classic-vw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mulder Classic Parts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mulder Classic Parts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij kunt u denken aan beveiliging van laptops, virus- en bedreigingsbeveiliging en het versleuteld versturen van persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mcp-classic-vw.nl

Wijzigen privacyverklaring

Mulder Classic Parts heeft het recht om haar privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Versie: 29 december 2019 (alle voorgaande versies van de privacyverklaring komen hiermee te vervallen)